Program razvoja podeželja

Naziv aktivnosti

Za nakup dvoosnega krožnega žagalnega stroja in linije za robljenje desk in razrez prizm z optimalizacijo je Tehplan d.o.o. prejel sredstva iz naslova operacije »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov ( Podukrep št. M08.6 »Operacija naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

Povzetek

Podjetje Tehplan d.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova podukrepa M08.6. »Operacija naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020«.Z žagalno linijo za razrez drobne hlodovine bomo izvajali razrez hlodovine tanjših premerov, ki je primeren za tramove, opaže, brune, embalažni les. Z nakupom žagalne linije za razrez drobne hlodovine in linije za razrez prizm smo se odločili z namenom razširitve proizvodnega programa in povečanje učinkovitosti.

Glavne dejavnosti

Podjetje je usmerjeno v žaganje lesa, izdelavo  lesene embalaže,  z impregniranjem lesa in termično obdelavo lesa. S sodobnimi tehnologijami poskušamo čim bolj učinkovito razrezati les različnih dimenzij ter se prilagoditi zahtevam kupcev doma in v tujini.

Cilji

Cilj naložbe je z nakupom dvoosnega krožnega žagalnega stroja in linije za robljenje desk in razrez prizm izboljšati konkurenčni položaj podjetja v lesni industriji ter s tem omogočiti dolgoročni obstoj podjetja in izboljšati učinkovitost ter zmogljivost proizvodnega procesa.

Pričakovani rezultati

  • Zaposlitev novega delavca
  • Večji delovni učinki

 

Povezave

Spletna stran evropske komisije:   http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/


//www.tehplan.si/wp-content/uploads/2019/07/PRP-EU-SLO-barvni.jpg